Avsätt tid för varje samtal

Avsätt tillräckligt med tid för varje samtal istället för att rusa vidare till nästa möte innan det förra är slut.
Carl-Henric Svanberg

Att ha tid att prata med sina medarbetare, speciellt när ansvar och befogenheter delegeras i en organisation, borde inte vara så konstigt men det är det. Dels finns inte tid för paus/reflektion efter ett möte men inte heller finns en tydlig agenda för alla möten. När alla vet vad som är tanken med ett möte, prata-av-sig-möte, fatta-beslut-möte, krismöte, blir det enklare att ha tillräckligt med tid för just det mötet.