Det är friktionen vi vill åt

Det är friktionen vi vill åt.

Det är den bästa beskrivningen på länge varför ett företag väljer att anställa nyexaminerade. Friktionen som uppstår när gamla mönster ifrågasätts och nya sätt att se på problem och lösningar lyfts fram. Ögonbrynen som höjs när den nyanställda hellre vill ha sin egen mobil än att få en jobbmobil. Friktionen som gör att det kanske känns lite obekvämt ett tag men som leder framåt.

hämtad från gapingvoid.com