Du hör det du hör

Du hör inte vad jag säger. Du hör det du hör.

Ibland blir det med all önskvärd tydlighet klart att den jag pratar med inte hör vad jag säger utan hör det hen hör. Vi har alla våra valda sanningar i vår ryggsäck utifrån vilka vi tolkar det som sägs till oss. Inte så konstigt att det ibland, eller ofta, inte blir som en tänkt eller att det blir missförstånd.

Tala inte om för mig hur jag ska göra. Jag gör som jag gör.

Även om jag själv vet att jag ändrar mig lättare om jag kan se vad jag ska ändra och varför om jag kommer på det själv talar jag ofta om för andra vad de borde göra eller inte borde göra. Reaktionen är (kanske inte så tydlig men) ‘vem tror du du är som kan säga åt mig hur jag ska göra?’. Bättre är att ställa frågor och få hen du vill hjälpa att komma på lösningarna själv.

Med detta sagt undrar jag varför jag inte lär mig…

Vi beskriver inte den verklighet vi ser. Vi ser den verklighet vi beskriver.