En måndag full med frågor

Varför visar jag upp den bild av mig själv som jag gör? För att jag vill? För att det förväntas av mig? Vad är det för styrkor jag trycker på när någon frågar vad jag är bra på? Varför säger jag att jag är bra på vissa saker och inte bra på andra? Är det så att jag har bestämt mig för vad jag är bra på och vad jag är mindre bra på utan att relektera så mycket över det? Är bilden av mig sann? Finns det en sann bild? Varför blir alla gladare när det som förväntas sägs även om alla påstår att de gillar det oförväntade?

Hämtad från gapingvoid.com