Kortsiktigt agerande vs långsiktigt resultat

Idag funderar jag på situationageraresultat. Alltså att vi hela tiden ställs inför situationer som vi agerar på och att vårt agerande i stort bygger på våra erfarenheter för att snabbast nå resultat. Vi vill helt enkel agera på situationen vi ställs inför snabbt för att få det resultat vi önskar exempelvis att vi själva känner tillfredsställelse och balans, att andra blir glada, att vi får beröm. Kortsiktigt är detta smart eftersom vi når det resultat vi eftersträvar snart men på längre sikt är detta, inte alltid smart, eftersom detta kortsiktiga resultat inte alls går hand i hand med vår egen bild av oss själva eller det som vi vill vara. Det funderar jag på idag.