Lätt med rätt coach

Ibland blir det extra tydligt att hur ledaren/coachen agerar leder till att en grupp gör det som förväntas av dem. I fredags hade vi kappsegling med jobbet där tre båtar i taget kappseglade. Alla båtar hade en coach som är kappseglare. En båt med samma coach men olika besättning lyckades vinna flest race. En annan båt med olika besättning och samma coach lyckades komma sist i alla race. Coachen på den båt som lyckades bäst ingav förtroende och litade på sin besättning. Hen lätt de olika besättningsmedlemmarna sköta sina respektive uppgifter utan att handgripligen, om så inte behövdes, hjälpa till. Hen förklarade vad som skulle utföras genom att beskriva momenten på tydliga sätt samt förklara hur förändringar i vinden syns på vattnet och annat som är viktigt att hålla koll på. Coachen på den båt som kom sist i alla race gav ett osäkert intryck. Hen är troligen bra kappseglare när övrig besättning har koll men med en besättning som inte är seglare blir en osäker coach inte en bra förutsättning för att klara uppgiften. Den sista coachen var säker, lite väl säker på sin egen förmåga och styrde handgripligen själv både här och där. Oklart om hen inte trodde det märktes eller inte brydde sig. Med rätt coach blir det lätt. Och roligt.

kappsegling