Min eller annans flexibilitet

Flexibilitet är eftersträvansvärt. Egenskapen efterfrågas i rekryteringsannonser och på arbetsplatser. Det händer saker som gör att vi måste anpassa oss efter nya förutsättningar. Många beskriver sig själv som flexibla – ‘Jag kan anpassa mig.’. Trots en förmåga att vara flexibel och anpassa mig till nya förutsättningar i jobbsammanhang finns det tillfällen då önskan om flexibilitet får mig att vilja skrika ‘NEJ!’. Vid ett av de tillfällena slog det mig att flexibilitet är positivt om det är min flexibilitet men om det blir annans flexibilitet är det något helt annat. Någon annans flexibilitet kan bli en stor barriär som gör mig mindre flexibel. Det tål att tänkas på.