Obegriplighet ger eftertanke som gör dig till bättre chef

Som chef har du säkert gått en eller flera ledarskapsutbildningar. Du läser in dig i olika ledarskapsteorier och tittar på olika recept för bra ledarskap. Hen är framgångsrik – det ska jag kopiera. Men en ledarskapsutbildning som inte ger dig svaren utan som sätter igång reflektion och eftertanke ger mer positiv effekt på ledarskap än utbildningar som ger dig recept på hur du ska utföra ditt ledarskap enligt Julia Romanowska. Julia har i sin avhandling jämfört mer traditionella ledarskapsutbildningar med Schibbolet. Schibbolet bygger på en konstnärlig föreställning där textfragment läses upp för deltagarna. Textfragmenten har existensiella teman som ondska, destruktivitet, mänskilga storheter och mod. Även musik spelas upp. Julia säger att upplägget inte är begripligt utan att det snarare skapar en desorientering hos publiken. Det går helt enkelt inte att värja sig mot eftersom det inte är logiskt. Medarbetare hos chefer som gått Schibboletutbildningen ansåg att deras chefer efter utbildningen var mer ansvarstagande. Cheferna ansåg dock att de blivit sämre vilket enligt Julia har sin förklaring i att de blivit ödmjukare och funderade mer över sitt beteende. Hos de som gått en traditionell ledarskapsutbildning var resultatet tvärtom, medarbetarna tyckte cheferna var mindre ansvarstagande medan cheferna tyckte de blivit bättre.
Spännande resultat tycker jag.