Agila målsamtal

Vi borde prata oftare var kommentaren från en av mina medarbetare när vi förra veckan hade en avstämning. Jag håller med. Visst pratar vi varje dag om ditt och datt och via daily scrums stämmer av projekt men vi stämmer inte ofta av hur allt går i förhållande till mina förväntningar på min medarbetare och i förhållande till min medarbetares förväntningar på mig som chef och på sitt jobb. Vi använder oss, som de flesta andra, av årliga utvecklingssamtal med uppföljning någon gång under året. När nästa utvecklingssamtal närmar sig inser både jag och mina medarbetare snabbt att tillräckligt fokus ofta inte lagts på alla mål. Något måste göras! Då hittar jag detta – agila målsamtal och årliga utvecklingssamtal är på väg bort.

Det hela handlar om att sätta mål kontinuerligt och följa upp kontinuerligt – dels för att omvärlden förändras hela tiden och för att kontinuerliga samtal möjliggör mer stöd för att nål målen om det behövs. Det blir också mer driv med detta sätt. Istället för utvärdering ska det vara fokus på samtal.

Jag anser att det agila kan användas i många sammanhang så min undran är nu hur många företag jobbar med en agil marknadsplan eller en agil verksamhetsplan?

Social är inte samma som att hålla låda

Systemutvecklaren har blivit social utropar Computer Sweden. Lite intressant att samma tidning för några veckor sedan att teknisk är viktigare än social gällande vad arbetsgivare söker. Oavsett om det är viktigast att utvecklaren är teknisk eller social så är de inte motsatser. Social är inte heller att vara den som är mest pratglad, bäst på att mingla eller mest utåtriktad. Social kompetens handlar om att kunna samspela med andra på ett sätt som uppmuntrar en god kommunikation och öppenhet för andras åsikter och sätt att vara. Livet blir lättare och enklare om vi samarbetar med andra oavsett om du är systemutvecklare eller kassörska. Alla utvecklare som jag träffar gillar att jobba agilt och, som de utrycker det, ‘äntligen få komma med input tidigare i processen’. Det finns väl inget som är så frustrerande att ta fram en lösning som man egentligen vet är fel men kravspecen är ju godkänd så vi kan inte göra något åt det. Även personer som i sociala sammanhang är öppna för andras åsikter och kommunicerar tydligt kan ju, när kunden eller projektledaren har gått, slita sitt hår och skrika över en idé som är svår eller omöjlig att genomföra. Det gör inte personen mindre social. Hur socialt är det inte att som utvecklare som dela med sig av sin kunskap i bloggar, chattar och andra forum även om samme utvecklare inte är den som håller låda på fredagsfikat.