Lyssna på Börje och titta på EDGE

Häromdagen kom Allbrightrapporten som tittar på börsbolagens ledningsgrupper ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är i stort en dyster läsning. Färre bolag med kvinnliga vdar. Och samma dag skrev Breakit om frånvaron av jämställdhet bland svenska techbolag. Det borde räcka för alla vdar samt styrelser att lyssna på Börje Ekholm, vd på Investor:

Jag har rekryterat helt och fullt utifrån rätt kompetens och rätt dynamik i gruppen. Då blir det så här.

Hur svårt kan det vara liksom?!

Jämflosk

I Allbrightrapporten lyfts EDGE-certifieringen som tre börsbolag bestämt sig för att bli certifierade enligt. EDGE är en sorts Svanen-märkning fast för jämställdhet,
för bolag som är intresserade av att utveckla och behålla all talang i bolaget, oavsett kön.

För att erhålla certifieringen utför företagen en nulägesanalys med hjälp av kvantitativ och kvalitativ data inom fem olika områden:

1. Lika lön för lika arbete
2. Rekrytering och befordran
3. Ledarskapsutbildning och mentorskapsprogram
4. Flexibelt arbete
5. Företagskultur

Efter att bolaget analyserats upprättas en åtgärdsplan. Certifieringen kommer i tre olika nivåer och för att klara nivå ett måste företagen förbinda sig att göra analysen och genomföra åtgärdsplanen. Om bolaget inte når nästa nivå inom sex år, mister bolaget certifieringen. Det går alltså inte att köpa en EDGE-certifiering och säga “titta på oss vi är
jämställda”, det krävs aktivt arbete. EDGE är kvittot på att företagen lägger rätt resurser på rätt saker. EDGE har potentialen att stärka företagets profil gentemot kunder, investerare och medarbetare.

Lyssna på Börje och titta på EDGE.

40/60 är trams!

Igår var det första Allbrightdagen. Temat var Tillväxt börjar i ledningen och ämnet diskuterades både på scen och i rundabordssamtal. Huvudtanken är att arbetslivet ska vara meritokratiskt (intressanta tankar om ett meritokratiskt samhälle hos Alain de Botton) och att karriärvägar ska vara lika för alla oavsett kön. Många kloka ord sades på scen och runt borden. Nedan har jag samlat mina favoriter som förtjänar att sägas om och om igen.

Det är viktigt att föräldraförsäkringen delas lika. Taket måste också höjas. Gudrun Schyman har rätt.
Sven Hagströmmer

Jämställhetsministern är dålig-stämnings-minister.
Maria Arnholm

Visst låter det trist att vara dålig-stämnings-minister men så länge som samhället inte är jämställt behövs någon som påpekar att arbetet måste fortsätta trots att det kan bli lite dålig stämning när det blir tydligt att det som görs inte räcker.

Leta efter kompetens som inte alltid är självklar.
Maria Arnholm

För få kvinnor är där guldet genereras.
Caroline af Ugglas

Det stämmer i många fall att kvinnor inte har roller som anses lika affärskritiska eller affärsnära. Men jag tycker även att det ska funderas på vad för kompetens som eftersöks. Som en av talarna påpekade igår så är det inte alltid kompetens som eftersöks utan det är en viss erfarenhet. Behövs verkligen just den erfarenheten? Kanske. Eller kanske inte om resten av ledningsgruppen har den.

Förändring kräver annan inställning.
Annan kompetens som ser saker på andra sätt.
Sarah McPhee

Hur används individer? Hur tas kompetens tillvara?
Sarah McPhee

Tillåt alla att vara individer.
Sarah McPhee

Inkludera! Ta med personer in i sammanhang där de inte annars hamnar. Var generös.
Anna Lithagen

Du måste tro på mångfald för att leva mångfald.
Niclas Kjellström-Matseke

Våga misslyckas.
Niclas Kjellström-Matseke

40/60 är trams. 50/50 är jämt.
Anna Serner

Mångfald är inte något som ska observeras på spårvagnen. Mångfald ska interageras med.
Farid Nolen

Sluta imponeras! Att imponeras innebär att vi inte är där än.
Farid Nolen

Kolla också in Calle som föreläser för ett gäng lärare om svaga elever.

Är hemmavarande partner ett måste?

Framför mig ligger Sheryl Sandbergs bok Lean in som varit i ropet den senaste veckan. Sheryl Sandberg är COO på Facebook och höll för några år sedan ett TEDTalk där hon pratade om att kvinnor, omedvetet, håller sig själva tillbaka i sin karriärer och hon uppmanar alla kvinnor att lean in och ta plats. fundera på vem din partner. Hon påpekar att det är viktigt att välja sin partner väl som kvinna om det ska klättras på karriärstegen.

Även Percy Barnevik har varit på tapeten då hans 200 ledarskapsråd kommit ut som bok. I tidningen Chef säger han följande

Inbilla dig inte att du ska få ha tid med allt. Med barnen, umgänge, träning, kulturintresse. Du får välja bort saker. Spela inte golf eller segla med polarna om du har barn. Du kommer inte att ha balans i livet om du tar ett toppjobb. Prata igenom det ordentligt med familjen och välj bort. Planera din tid väl.

Förra veckan hade Allbright tillsammans med SACO ett seminarium för att diskutera hur fler kvinnor ska nå toppen. På seminariet berättade Anita Göransson, professor vid Linköpings universtitet, att 94 % av männen i näringslivstoppen är gifta och har flest barn men minst föräldraledighet, en fjärdedel av männen har hemmafru och ytterligare nästan en tredjedel har en deltidsarbetande fru.

När mitt dotter var yngre undrade hon varför föräldrar inte hade ledigt 15 veckor (eller hur många det är) om året som hon som gick i skolan. Det vore självklart tyckte hon.

Nu undrar jag om vi vill ha näringslivstoppar som inte har barn eller som har en hemmavarande partner eller som inte gör annat än är hemma eller jobbar eller om vi ska fundera över hur våra arbetsplatser och chefsroller ser ut?

Homogeniteten består

Två steg framåt, ett steg tillbaka står det på AllBright-rapporten (till skillnad från One step forward and two steps back) som presenteras idag. AllBright har gjort en genomgång av börsbolagens ledningsgrupper och kommit fram till att det går åt rätt håll men att det finns en hel del mer att göra. Vissa företag går framåt medan andra går bakåt. Positivt är att det är färre företag med inga kvinnor alls i sin ledningsgrupp än tidigare men homogeniteten består.

Kvinnor gör som alla andra, inte så förvånande, och lyfter upp andra som är likadana som de själva – alltså andra kvinnor.

Inte nog med att du måste ha en viss ålder och heta något visst ska du även ha en viss utbildning från en viss skola/universitet. Det är en viss typ av utbildning som premieras och jag kan höra mig själv säga till mina barn

Det är bäst om du går natur på gymnasiet, då kan du välja och vraka sen.

Läskigt. Det har under flera år påpekats vikten av att våra barn behöver få bra kunskaper i matematik och naturvetenskap. Att ekonomi är något som premieras är tydligt i alla fall om du vill bli VD i ett börsbolag. Men kanske är det även vår syn på matematik och naturvetenskap som går igen när Minecraft blir populärt även i skolvärlden. All kunskap är inte lika mycket värd. Viss kunskap behövs med all säkerhet i vissa bolag men det är ju knappast så att samma kunskap behövs hos alla som är med i en ledningsgrupp. Jag undrar fortfarande varför ingen vill höra någon säga att kejsaren är naken och om vi verkligen vill anställa vår egen spegelbild. Det verkar dock så till stor del. Är det helt enkelt för läskigt att ingen ska skratta åt våra invanda branschskämt?

Det behövs någon som säger till när kejsaren är naken

I valberedningar till börsbolagens styrelser sitter flest män och män väljer män läser jag. Inte så konstigt egentligen. Klart det är enklare att anställa någon som är som en själv, som har samma bakgrund, samma erfarenhet och samma referensram som en själv. Då kan vi skratta åt samma skämt och det blir inte så jobbigt eftersom vi alltid tycker lika. Det blir mindre konflikter och färre jobbiga tillfällen då jag måste vara tydlig med varför vi gör på ett visst sätt och inte på det andra sättet, det som är fel sätt. Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank, har rätt – för honom är det lättare att ta till sig andra vita medelålders män. Vi vet ju alla hur jobbigt det är att sitta på en middag och så säger någon något som gör att alla stannar upp, slutar äta och inte vet vad de ska säga. Det blir pinsamt tyst en stund. Sedan börjar någon prata om hur mycket det regnat i sommar eller något annat mer lättsmält. Men i styrelserum och företagsledningar vill vi väl ändå ha mer ifrågasättande, mer varför och mer obekväma påståenden än vad vi vill ha på middagsbjudningen en lördagskväll?

Ovanstående punkt från Allbrights rapport Makten i kulisserna, som kom igår, är som jag ser det självklar och borde få alla att fundera på hur de rekryterar. Hur svårt kan det vara att förstå? Sven Hagströmmer säger att branschen ett företag verkar i påverkar mångfalden men borde inte även bolag inom stål och skog vara intresserade att få in nya infallsvinklar från personer med annan erfarenhet. Det behövs ju någon som säger till när kejsaren är naken!