Arbetsplatser i förändring

Sabrina Parsons är CEO på Palo Alto Software och hon har sett till att hennes företag har anpassats efter föräldrar som jobbar där. De har möjlighet att ta med barnen till jobbet utan att någon tittar snett och det är inget konstigt att behöva gå iväg för att hantera något familjerelaterat. Som jag ser det är det en arbetsplats som gynnar alla, inte bara föräldrar. Det är inte bara för kvinnor som vill ta karriärskliv att lean in och ta för sig. Arbetsplatserna måste förändras. I en intervju med Annika Falkengren i Financial Times ger hon en bild av chefsskapet som tidskrävande och uppslukande (som Torun i Dagens Industri skriver) och att hon på fritiden hänger med familjen istället för kör triathlon eller lagar avancerade middagar. Jag håller med Torun om att det känns befriande med en chef som inte har tusen järn i elden men jag hoppas att Annikas fritidsval beror på att det är just det hon vill göra på fritiden och inte på att det inte finns ork och kraft kvar. Ett chefsskap som är alltför uppslukande, tidskrävande och tar musten ur gör att chefen inte kan få de intryck från omvärlden som så väl behövs för att göra ett bra jobb.

Att som på Storebrand låta en chef sitta max fem år på samma post är ett spännande och bra sätt att förändra en arbetsplats och se till att förändra även framåt. För vissa är det säkert jobbigt att efter fem år inte få fortsätta medan det för andra kanske är förutsättningen för att de överhuvudtaget ska ta möjligheten att vara chef. Någon tycker säkert att det kan bli kortsiktigt eftersom den nya chefen som kommer in vill sätta sina avtryck men jag ser istället en sund arbetsplats där man ser att både människor och verksamheten utvecklas och att nya krav och förutsättningar kan mötas med nya personer. Det är som Lina Thomsgård skrev i samband med sin avgång från ordförandeposten i Rättviseförmedlningen

För rörelse kan inte ske utan att saker flyttar på sig, och om det är något jag lärt mig om konstruktivt förändringsarbete under de här fyra åren så är det vikten av att själv vara en del av förändringen. Att omfördela makt.

Att omfördela makt och att ge ifrån sig makt är läskigt men viktigt, lika viktigt som att arbetsplatsen ska vara människovänlig.

Vänd uppochner på chef och ledare

Varför kan jag inte hantera dagen som om jag skulle laga middag? Det funderade jag på igår när jag inte visste vilken uppgift jag skulle börja med. När jag ska laga middag är det hur enkelt som helst att fundera ut vad jag måste börja med och se till att köket inte ser ut som ett bombnedslag när jag är klar. Borde jag inte kunna tänka även så när jag jobbar?! Det är klart jag kan. Det är klart jag gör. När jag kan. Men alla dagar ser ju inte ut så. Det blev extra tydligt när jag senare under dagen lyssnade på Mats Tyrstrup, forskare och lärare på Handelshögsskolan i Stockholm, och han sa

Genom att omvärdera din vardag ser du att du utövar ett viktigt ledarskap.

Vänd på synen på av vad en chef och ledare är och genast blir dagarna mer viktiga. Mats delar upp det en chef gör i en fyrfältare (som alla ekonomer) enligt följande

Improvisera – hög osäkerhet och kort tidshorisont
Visualisera – hög osäkerhet och lång tidshorisont
Utvärdera – låg osäkerhet och kort tidshorisont
Planera – låg osäkerhet och lång tidshorisont

Ledarskap handlar om att hantera hög osäkerhet, oavsett om det är reaktivt eller proaktivt medan chefsskap handlar om att utvärdera och planera. Det strategiska ledarskapet utförs i utvärdera och visualisera medan det operativa ledarskapet utförs i improvisera och planera. Vips blir det som är en stor del av dagen, att hantera situationer som uppstår plötsligt, bränder som ska släckas och så vidare som mindre jobbigt – det är ju en del av jobbet som ledare. Att laga middag däremot blir mer a chef’s job.