Jag är människa därför är jag feminist

Jag har en dotter så det är klart jag är feminist, sa Michael Nyqvist i Värvet. Han exemplifierade med att när hans dotter kom och ville berätta något som liten, och alltså avbröt ett vuxensamtal, fick hon kommentaren ‘men åh vad söt du är’ medan hans son blev lyssnad på och intagen i samtalet. Jag har en son så det är klart jag är feminist borde varit ett lika självklart svar. Eller helt enkelt ‘jag är förälder så det är klart jag är feminist’. Eller ‘jag är människa därför är jag feminist’. Så klart.

Jag tänker på Christine Lagarde som beskriver sin mamma som en kvinna som inte fick möjlighet att visa fullt ut vad hon hade för kapacitet. Jag tänker på min pappa vars synnedsättning satte gränser för honom och omgivningens förväntningar på hans karriärsval. Jag tänker på förväntningar som gör att kvinnor och män fokuserar på olika områden inom forskning. Jag tänker på flickorna som klär sig som pojkar för att få vara fria. Förväntningar och föreställningar som begränsar individer.

Ingen hotar mig när jag är pojke