Franska glosor och andras texter

Jag gillar när mina barn har franska glosor i läxa. Det är roligt att förhöra dem. Jag påpekar gärna hur orden ska uttalas. De säger efter. Något annat jag gillar är att läsa igenom mina barns texter. Och andras texter. En debattuppgift, en redovisning av en labb, ett cv, en offert – det spelar ingen roll. Alla texter är roliga att läsa. Eller nästan alla. Att ta bort onödiga ord, påpeka hur texten kan göras om för att få fram det som ska sägas på ett tydligare sätt är kul. Att få läsa igenom en text som kanske en dag blir en bok – lycka.