Taggad efter kappseglingsträning

Vi har pratat i några år om att vi ska kappsegla med vår båt. Delar av familjen har varit mer taggade än andra. För mig har det varit en läskig tanke. I somras bestämde vi oss att i höst blir det av. Vi kör vår första kappsegling på egen båt (och för min del den första någonsin). En kompisfamilj, mer seglingserfaren än vi, lockades av vårt erbjudande att vara med och kappsegla. Så så blir det.

Igår träffades vi på Storön nära Grinda för att träna. Besättningen skulle trimmas ihop och så även seglen. Olika skot och gajar förbereddes innan vi kastade loss och gav oss iväg för att segla runt Grinda. När storen var hissad visade det sig snabbt att trots alla förberedelser så var det oklart om spinnakern var rätt packad. Fördäcksgastarna diskuterade. Rorsman undrade högt om vi verkligen skulle hissa spinnakern eftersom norra Grinda närmade sig. Men spinnakern hissades upp och vi kunde konstatera att vi satte den som vi skulle innan vi snabbt fick ta ner den igen eftersom vi skulle kryssa ner förbi östra Grinda.

När vi rundat Grinda satte vi gennakern. Besättningen var nöjd och glad tills en av fördäcksgastarna försynt påpekade att vi inte hade två skot så det skulle bli problem när vi skulle gippa, vilket vi inom kort skulle behöva göra. Allt går att lösa och även detta.

Vi blev allt mer ihoptrimmade. Uppgifterna som delades ut mer tydliga. Spinnaker sattes igen. Slagen under kryssen var distinka. Uppgifterna roterade bland hela besättningen. Det var riktigt kul! Båten gled fort fram i vattnet.

Det vi tar med oss in för den riktiga kappseglingen är

  • Förbered. Allt.
  • Förvänta dig inte att alla förstår vad du menar. Det går inte att vara tydlig nog när en uppgift ska fördelas.
  • Allas input är viktig, även om en bestämmer.
  • Det går att segla närmare vissa öar än en kan tro.
  • Vi kan ju!!

spinnaker

rorsman

skepp o hoj

Lätt med rätt coach

Ibland blir det extra tydligt att hur ledaren/coachen agerar leder till att en grupp gör det som förväntas av dem. I fredags hade vi kappsegling med jobbet där tre båtar i taget kappseglade. Alla båtar hade en coach som är kappseglare. En båt med samma coach men olika besättning lyckades vinna flest race. En annan båt med olika besättning och samma coach lyckades komma sist i alla race. Coachen på den båt som lyckades bäst ingav förtroende och litade på sin besättning. Hen lätt de olika besättningsmedlemmarna sköta sina respektive uppgifter utan att handgripligen, om så inte behövdes, hjälpa till. Hen förklarade vad som skulle utföras genom att beskriva momenten på tydliga sätt samt förklara hur förändringar i vinden syns på vattnet och annat som är viktigt att hålla koll på. Coachen på den båt som kom sist i alla race gav ett osäkert intryck. Hen är troligen bra kappseglare när övrig besättning har koll men med en besättning som inte är seglare blir en osäker coach inte en bra förutsättning för att klara uppgiften. Den sista coachen var säker, lite väl säker på sin egen förmåga och styrde handgripligen själv både här och där. Oklart om hen inte trodde det märktes eller inte brydde sig. Med rätt coach blir det lätt. Och roligt.

kappsegling