Outtalade förväntningar

Varför händer inget? Varför gör de inte det de ska? Hur svårt kan det vara att göra rätt?

Det är alltför vanliga frågor på arbetsplatser. Trots frågan varför funderas det inte på varför utan istället ställs krav. Gör ditt jobb! Med din lön borde du kunna göra rätt. Men hur ska en kunna utföra sitt jobb när förväntningar och förutsättningar inte är tydliga? Utifrån det jag vet så utför jag uppgifterna såsom jag anser förväntas av mig. Givetvis bör jag stämma av vad som förväntas av mig om det för mig är oklart. Det är dock alldeles för vanligt och enkelt att tycka att andra inte gör sitt jobb utan att själv se sin del i det hela.