Samtal och feedback betyder mer än du kan ana

Att samtala och ge feedback är viktigt för att motivera medarbetare.

Jag såg boken Chefen som kunde tala med medarbetare på ett skrivbord idag och det ledde till diskussioner om feedback och feedbackens betydelse för arbetsplatser som fungerar bra. Organisationer som har en bra feedbackkultur är mer framgångsrika. Alla vill ha feedback och bekräftelse – vi vill bli sedda.

Jag anser att en chefens viktigaste uppgifter är att prata med sina medarbetare, dagligen. På ett tidigare jobb gick jag en runda varje dag och stämde av med olika personer och projekt. Det ledde så klart till att vi fick möjlighet att prata om ditt och datt men jag fick också en insikt i hur vi låg till i olika projekt. När vissa andra i ledningsgruppen sedan förvånat undrade hur det kunde gå så illa i ett visst projekt just nu så var mitt svar till dem ‘om du hade gått runt och pratat med alla så hade du vetat detta för länge sedan’.

Häromdagen diskuterade jag svåra samtal med några chefer och alla var överens om att när väl det svåra samtalet hade hållits hade även den om det svåra samtalet gällde varit positivt inställd till att samtalet hade ägt rum. Det kanske är så enkelt att vi alla vet hur svårt det är att ta vissa samtal och om de väl hålls så är det efter stort övervägande vilket innebär att kritiken som framförs tas på allvar.