Jag kan göra en pålstek

Jag har lätt att se helheter. Jag har lätt för att förstå hur saker hänger ihop. Jag har lätt för att snabb haja hur något fungerar. Men sen finns det vissa saker som jag bara inte kan få ihop. Väjningsreglerna till sjöss när en seglingstävlar exempelvis. Vem är närmast vinden? Jag vet inte. Har med lite coaching av mina kidds som suckande svarar ‘det är den där båten så klart’ på min fråga om vem som ska väja fått lite bättre koll. En annan grej som jag inte kunnat göra det är pålstek. Som seglare är pålstek en mycket användbar knop. Så när vi har lagt till och jag varit den som ska få tamparna att fästas i träd och båt så har jag helt enkelt försökt några gånger att få till en pålstek och sedan gett upp och överlåtit det till en annan av besättningsmedlemmarna. Övriga familjen, alltså besättningsmedlemmarna, har tyckt det varit pinsamt. Hur svårt kan det vara liksom? Men så i somras när jag än en gång fick en förevisning av hur jag skulle göra sa My, som visade mig, de förlösande orden ‘du ska ta tampen underfrån först’ och vips kunde jag göra en pålstek. Liksom Alfons som precis lärt sig knyta gjorde jag pålstekar en masse.

Det är konstigt hur vissa saker kan vara svåra, som om det finns ett motstånd att förstå. Eller är det helt enkelt så att en inte har fått det förklarat för sig på ‘rätt’ sätt?

så här gör du en pålstek

[Sponsrad video] Dela med dig av din kunskap

När jag pluggade på universitetet tyckte jag att de bästa lärarna hade vi på ekonomikurserna. Skälet till det var att de lärarna också hade en fot ute hos företag. De ägnade inte bara sin tid åt att undervisa och forska. Det de sa gavs mer kraft av att de även praktiserade det de lärde ut.

Flera av mina branschkollegor undervisar på skolor som Berghs och Hyper Island. Tänk att utan att byta karriär utvecklas genom att undervisa andra i det som en jobbar med. Att träffa elever som ska ta sig an liknande problem som en jobbar med dagligen kommer ge nya perspektiv som kan nyttjas på jobbet.

För mig är mentorskapet via Almi ett sätt att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter men också att få insikter. Vi har alla mer att dela med oss av än vad vi tror. Att dela med sig är också att få.

Sponsrat inlägg i samarbete med Skolverket som vill uppmuntra dig som har ett yrke elever utbildas i på gymnasieskolan att läsa Yrkeslärarutbildningen.