Nyckla, kniva – språk är makt

Vad gör man med en nyckel? frågar vi 6-åringen.
Man låser en dörr, blir svaret.
Vad gör man med en kniv då?
Man skär.

För några år sedan nycklades det med nyckeln och när min man bad ett av barnen skära brödet gick minstingen emellan som tolk och sa ‘han menar kniva’. Språket utvecklas och ordförrådet blir större hos barnen när de växer och blir äldre. De möter fler ord och situationer och kan bli mer och mer precisa. Men vi har märkt att det behövs hjälp på traven för att öka ordförrådet och få ett rikare och mer exakt språk. Vi har alltid läst mycket för barnen när de varit små och sedan när de har lärt sig läsa har de, i några år, läst på kvällarna. Efter ett tag har de slutat och nöjer sig med att läsa valda delar ur morgontidningen. Medan något av barnen har hittat böcker som är intressanta och man får avbryta läsningen på kvällen får vi får hens syskon jobba mer med läsningen. Vi har dragit igång ett läsprojekt där det ska läsas dagligen samt även reflekteras över det som läses. Som Johan Unenge skriver är språk makt och lästräning är lika viktig som alla annan träning.

Språk är makt. Den som kan uttrycka sig får inflytande. Om samma engagemang som man kan finna runt idrottsarenor fanns i barns läsning skulle läslusten inte halverats på fem år som medierådet redogjorde för nyligen. Vi kan inte lita på att skolan ska göra jobbet. Det är dags för alla föräldrar att stretcha och gå in och röra runt i barnens bokhyllor.
De flesta barn blir ju inte fotbollsproffs och nöjer sig efterhand med att bli åskådare. Jag tror det finns mer att göra för att våra barn inte ska hamna på läktarplats i livet.

Franska glosor och andras texter

Jag gillar när mina barn har franska glosor i läxa. Det är roligt att förhöra dem. Jag påpekar gärna hur orden ska uttalas. De säger efter. Något annat jag gillar är att läsa igenom mina barns texter. Och andras texter. En debattuppgift, en redovisning av en labb, ett cv, en offert – det spelar ingen roll. Alla texter är roliga att läsa. Eller nästan alla. Att ta bort onödiga ord, påpeka hur texten kan göras om för att få fram det som ska sägas på ett tydligare sätt är kul. Att få läsa igenom en text som kanske en dag blir en bok – lycka.