Tillit och släppa taget

Hur gör hen? Hen som är så framgångsrik. Företaget hen driver blomstrar. Alla vill jobba där. I strävan efter att företaget/gruppen en leder ska trivas och slå kunderna med häpnad läser en böcker av framgångsrika ledare eller artiklar om hur de gör. Jag slänger mig över artikeln om Lisa Lindström vd på Doberman Group. Doberman där budgeten byggs i lego.
Doberman som tar fram nytänkande lösningar till sina kunder. Doberman som infört mötes- och tidrapporteringsfria fredagar. Doberman som har roterande medarbetarplatser i ledningsgruppen.

På frågan om vilken av metoderna som använts på Doberman som andra företag ska ta till sig svarar Lisa ‘Ingen’. Va? Ingen?! Det hela handlar om att ha ett förhållningssätt till gruppen en leder där informationsövertaget som en har som chef ska översättas till metoder och processer så medarbetarna blir delaktiga i besluten, säger Lisa. Om det är det vi vill. Att skapa delaktighet kräver tillit. Tillit till medarbetarna. Som chef måste du släppa makten och ha tillit och låta det nya som föreslås ske. Tillit kommer inte självmant det måste en träna på. Att stå vid sidan och titta på. Det blir inte på mitt sätt. Men det blir. Att våga säga ja även om en inte tror på idén själv. Läskigt? Så klart. Men väl värt skulle nog alla säga som öppnar upp och känner tillit.

Vinn på att vara öppen

Jag säger mer än jag får. När de andra säger ‘vänta till efter ledningsmötet’ säger jag ‘no way, då är det ju flera veckor för sent’

Så sa en chef till mig nyligen. Hon påpekade att genom att vara öppen mot sina medarbetare får hon öppenhet tillbaka. Att någon är på väg bort till en ny arbetsplats är ingen hemlighet. Alla hennes medarbetare vet vad som händer i organisationen vilket minskar stress och oro och så klart ger alla en känsla av delaktighet. Hennes syn är att hon vinner på att vara öppen trots det hon eventuellt förlorar gentemot den officiella hållningen inom organisationen där öppenhet ofta skrämmer.

Öppenhet skrämmer men lönar sig

Jag vet att öppenhet lönar sig. Både på kort och lång sikt. Ändå är det så att öppenheten skrämmer. Det är lätt att ta till mörkning och tystnad. I stunden kan det kännas lättare. Genom att vara öppen kan frågor och funderingar komma. Frågor och funderingar som man helst vill undvika. Men genom att vara öppen är det också enklare att inte ha svar på alla frågor. Och vet ni vad? Öppenhet driver också delaktighet och initiativförmåga. Det var ju det jag visste.