Tack och hej, leverpastej

Efter fyra år i styrelsen i Sollentuna Fotboll IF, det sista som ordförande, säger jag tack och hej. Jag ser stolt tillbaka på att dam-/tjejfotbollen i föreningen under mina år fått mer fokus samt att arbetet med sammanslagningen av Sollentuna Fotboll och Sollentuna United till Sollentuna FK är i hamn. Många erfarenheter rikare, både bra och mindre bra, hoppas jag nu att någon annan tar över rollen att på styrelsemötena att ropa ‘och tjejerna’ åtminstone två gånger. Hemma korkas champagnen upp – äntligen inga fler fotbollsmöten!

Helt ute ur matchen är jag faktiskt inte utan är ordförande i valberedningen under ett år.