Stanna upp, stanna kvar

Jag tror att vår tids stora utmaning handlar om att stänga av.
Vems tankar är det jag går runt med om jag aldrig hinner tänka efter? Om jag aldrig ser på mitt liv utifrån, om det aldrig är tyst?
Inte mina egna i varje fall.
Löparens hjärta – Markus Torgeby

Markus ord har fastnat i mitt huvud. Vems tankar är det jag går runt med om jag aldrig hinner tänka efter? Om jag inte reflekterar är det ens mitt eget liv jag lever. Lever jag någon annans liv? Vad händer med våra känslor? Stannar vi någonsin upp i dem? Eller går vi bara vidare, mot nästa känsla? Tänk att stanna kvar i rädslan eller glädjen och bara var där en stund tills känslan ebbar ut.

Oemotsagd feedback avslutar möten

Att reflektera över om jag under arbetsdagen bidragit, kunde gjort något annorlunda är sunt och något som jag (och andra) borde göra oftare. Reflektion och eftertanke bidrar till att ändra beteende. Att vara uppmärksam på sin omgivning och reflektera kring den är nödvändigt för någon som jobbar med andra människor. Lena Olving, vd och koncernchef Micronic Mydata samt årets Ruter Dam 2013 och näringslivets mäktigaste kvinna 2010, utser alltid en reflektor vid sina ledningsmöten. Reflektorns roll är att reflektera över hur samtalet på mötet flyter på, får alla komma till tals, hålls tider, är klimatet öppet och så vidare. Mötet avslutas alltid med att reflektorn tar upp några punkter som hen reflekterat över. Det som reflektorn säger ska alltid stå oemotsagt. Lena påpekar att detta är ett mycket bra sätt för alla att lära sig att ge och ta feedback. Reflektorrollen går runt till alla förutom Lena själv då hon tycker att det vore dumt om hon som yttersta chef reflekterar öppet inför alla.

När allt är nästan klart

Jag tänker på köksrenoveringen som är nästan klar. Det fattas kakel i köket, några våder tapet i matrummet och så målning av lister. Jag tänker på vårjackan vars foder nästan är bytt. Jag tänker på äppelträden i trädgården som är beskärda. Nästan. Det är bara den där grenen kvar. Och så någon till. Jag tänker på det där projektet på jobbet som började så bra men sedan satt alla lappar på checked-out/doing men inget var klart för att testa. Detta och mycket mer kommer upp i huvudet när jag läser Henrik Knibergs presentation om Stop starting, start finishing. Jag fastnar vid

Do one thing until done.
Stop saying ‘I do not have time’.
Notice how you spend your time.
Decide how you want to spend your time.

Titta på första bilden och sug i er, det behöver vi alla. Det fungerar inte när allt är nästan klart.