I arbetsgivarens intresse

Varför sa hen inte något?

En medarbetare har precis sagt upp sig. Chefen är förvånad när hen säger att hen ville inte ville jobba med samma saker längre. Hen hade ju inte sagt något. Jag anser att det hos en arbetsgivare finns ett intresse i att ha koll på hur en medarbetare trivs med sina arbetsuppgifter. Vissa säger till högt och tydligt när arbetsuppgifterna inte är stimulerande nog medan andra jobbar på. Vid medarbetarsamtal är vissa tydliga med sina mål medan andra inte är det. Det är säkert så att jag som arbetsgivare kan tillgodose alla medarbetares önskningar om förändringar i arbetsuppgifter men genom vara medveten om de önskemål som finns är det så klart lättare. Det kan också bli en tydlighet genom att jag som arbetsgivare kan berätta att de önskemål som medarbetaren har inte kommer kunna mötas. En sådan tydlighet behöver inte innebära att medarbetaren slutar. Att tro att ingen säger något är samma som att alla trivs är naivt.