Agila målsamtal

Vi borde prata oftare var kommentaren från en av mina medarbetare när vi förra veckan hade en avstämning. Jag håller med. Visst pratar vi varje dag om ditt och datt och via daily scrums stämmer av projekt men vi stämmer inte ofta av hur allt går i förhållande till mina förväntningar på min medarbetare och i förhållande till min medarbetares förväntningar på mig som chef och på sitt jobb. Vi använder oss, som de flesta andra, av årliga utvecklingssamtal med uppföljning någon gång under året. När nästa utvecklingssamtal närmar sig inser både jag och mina medarbetare snabbt att tillräckligt fokus ofta inte lagts på alla mål. Något måste göras! Då hittar jag detta – agila målsamtal och årliga utvecklingssamtal är på väg bort.

Det hela handlar om att sätta mål kontinuerligt och följa upp kontinuerligt – dels för att omvärlden förändras hela tiden och för att kontinuerliga samtal möjliggör mer stöd för att nål målen om det behövs. Det blir också mer driv med detta sätt. Istället för utvärdering ska det vara fokus på samtal.

Jag anser att det agila kan användas i många sammanhang så min undran är nu hur många företag jobbar med en agil marknadsplan eller en agil verksamhetsplan?