Vem är jag? Egentligen.

Återigen, skilj på vad som sägs och vad som görs, eller skilj på föreställningen om vem du är med vem du faktiskt är.

Kommentaren kommer från Katarina Graffman, kulturantropolog, med anledning av frågan om Facebook eller mina vänner känner mig bäst. För att förstå en individ behöver vi få insikt om föreställningen om vem individen är och vem individen faktiskt är. Vad är det jag förmedlar till andra? Är det jag? Jag har vid några tillfällen gjort personlighetstest och att gå igenom resultaten gillar jag. Från att först känna rädsla för att någon ska upptäcka vem jag är, egentligen, blir det intressanta diskussioner och analyser av svaren som ger mig insikt i föreställningen av mig. Insikt i dissonansen. Eller avsaknaden av dissonans.