Vi istället för jag

Ibland stöter jag på dem, de där personerna som säger vi och inte jag när de egentligen borde säga jag. Visst kan det låta härligt. Vi jobbar tillsammans. Inte enskilt. Inget jag här. Nu är det så att samma personer inte pratar om vi i alla sammanhang. Vi blir ett sätt att medvetet, men även subtilt skulle nog någon säga, ifrånta sig själv ansvaret och lägga ut det på oss iställlet mig själv. Smart kan tyckas om det gäller svåra frågor eller kluriga uppgifter. Bättre vore dock att be om input och åsikter men behålla beslutfattadet och uppdraget själv. Eller tydligt lägga över ansvaret på en annan person om det är mer lämpligt. Men inte att i en mening säga vi istället för jag.